Opublikowano

O unit testach i testach funkcjonalnych – Symphony

zdjęcie O unit testach i testach funkcjonalnych

O unit testach i testach funkcjonalnych

Dziś w prostych słowach o unit testach i testach funkcjonalnych w kontekście frameworka Symphony.
Jest taka biblioteka PHPUnit, która jest standardem do zapoznania się jeżeli chodzi o testowanie Symphony2 i powinna być wykorzystywana we wszystkich tworzonych projektach z Symphony2.

UNIT TESTY

Unit testy koncentrują się na zbadaniu poprawnego wywołania pojedynczej funkcji bez wywoływania innej funkcji (z tego samego testowanego projektu) – chodzi o to żeby nie wywoływać innej funkcji, bo nie wiadomo będzie która źle się wykona. W obiektowym kodzie, takim jak Symphony2, testowanie obejmuje klasę i jej metody. Przy pisaniu unit testów dane przypadki testowe powinny być zapisywane niezależnie od innych przypadków testowych, tzn. wynik testu B nie powinien zależeć od wyniku testu A. Taki sposób jest użyteczny przy tworzeniu tzw. mock obiektów, które w łatwy sposób sterują funkcjami testowymi. Mocking pozwala na symulowanie wywołania funkcji, zamiast jego wykonania. Przykładem byłoby testowanie klasy, która pokrywa zewnętrzny interfejs API. Taka klasa API może używać warstwy transportowej do komunikacji z zewnętrznym interfejsem API. Można zasymulować metodę żądania warstwy transportowej, aby zwrócić podane wyniki, a nie faktycznie wywoływać zewnętrzny interfejs API. Unit testy nie sprawdzają, czy składniki aplikacji działają prawidłowo, bo to sprawdzają testy funkcjonalne.

TESTY FUNKCJONALNE

Testy funkcjonalne sprawdzają integrację różnych elementów aplikacji, takich jak routing, kontrolery i widoki. Testy funkcjonalne są podobne do testów ręcznych, które można uruchomić w przeglądarce, np. kliknięcie na jakieś łącze i sprawdzenie czy pojawił się właściwy widok. Testy funkcjonalne umożliwiają zautomatyzowanie tego procesu.

Symfony2 zawiera wiele użytecznych klas wspomagających testy funkcjonalne obejmujące klasę Client, która jest w stanie zażądać stron i przesyłać formularze oraz DOM Crawler, które możemy wykorzystać do śledzenia odpowiedzi klienta.

Kolejnym ważnym tematem do zapoznania się przy testowaniu są procesy używające powyższych testów, takie jak Test Driven Development (TDD) i Behavioral Driven Development (BDD).

Napisanie unit testów i testów funkcjonalnych, moim zdaniem pozwala na oszczędzeniu jednego etatu w firmie – dla testera 🙂 Dodatkowo przy każdej zmianie w kodzie wcześniej napisane testy są ponownie wywoływane i najczęściej wykazują błędy niezauważone przez programistę.

Więcej o PHPUnit : https://phpunit.de/

Opublikowano

5 krok w aplikacji TAX FREE

Stwierdziłam, że każde postępy w aplikacji będę oznaczać tytułem numerowanym, natomiast wpisy luźne, ale związane z informatyką nie (dla oznaczenia, gdyby kogoś nie interesowały moje wywody 🙂

Zasugerowałam się opiniami na github i doinstalowałam kontrolki CosmicMind: https://github.com/CosmicMind/Material

Porównując kontrolki pierwszego frameworku, ten CosmicMind nie jest tak intuicyjny jak Material, więc będę korzystać z obu – w pliku podfile potrzebnego do instalacji frameworków w projekcie, teraz mam 2 „w razie potrzeby”.

Chciałoby się szybko wyklikać i żeby wszystko działało, bo czas goni. A czas spędzam na wertowaniu różnego rodzaju tutoriali, a to jak zrobić przewijany formularz, a to jak skorzystać z CosmicMind, i jeszcze czytam i działam jak zrobić blog w Symphony 2.8: http://tutorial.symblog.co.uk

Zrobiłam też splash screen do aplikacji i menu wysuwane:

Splash screen w TAX FREE
Splash screen w TAX FREE wersja 1

Lekka zmiana kolorów i lekko inny „hamburger” zgodnie z framework CosmicMind.