Opublikowano

„fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value”

Próbowałam ustawić value na polach checkbox,(bo dziedziczy z klasy UIButton) tak aby zapamiętywać je w tablicy wartości wybranych a tu nie da się… 

Przyczyną była próba ustawienia wartości jeszcze przed utworzeniem buttona, czyli trzeba to dodać po sprawdzeniu czy checkbox nie jest nil w DetailView. Czyli tak:

if let button = self.chbAGD

        {

            button.setTitle(„AGD”, for: [])

            button.setValue(value: „AGD”)

        }

Dodałam do każdego CheckBox value, aby później każdy zaznaczony pobierać do tablicy w klasie Rachunek.listaAsortymentu.

Zaczynam pisać klasę Validator, w której będę na podstawie przekazywanego parametru sprawdzać poprawność pól. Będę używać klasy NSRegularExpression.